2017

Amsterdam

Westergasfabriek Terrein (kaart)

Den Bosch

De Kaaihallen (achter de Verkadefabriek) (kaart)

Januari

Geen NeighbourFood & Flea Market

Februari

Zondag 19 Februari (11.00 – 18.00u)

Maart

Zaterdag 18 Maart (12:00 – 20:00)
Zondag 19 Maart (11.00 – 18.00u)

April

Zaterdag 8 April(16:00 – 23:00)
Zondag 9 April (11.00 – 18.00u
)

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December